Hi, Carolene!

 

Dis met groot blydskap wat ek die berig oor julle besigheid in Beeld gelees het.   Dis vir my altyd ongelooflik mooi wanneer iemand wat teen die winde moet seil, groot oorwinnings behaal en die ‘odds’ nie net die stryd aansê nie, maar ook klop!    Daarmee wil ek jou, jou ma en  jou sus (maar dit lyk my jou ma het die leeue-aandeel gehad!) van harte gelukwens en my bewondering vir julle uitspreek.   Dra dit aan hulle oor!

 

Veral twee dinge – behalwe al die ander dinge wat met die hele projek vanaf die begin tot nou gepaardgegaan het – het my opgeval en met oneindige vreugde vervul:   Aan die eenkant die pragtige en spontane getuienis aangaande die Here se voorsiening en troue sorg;  aan die anderkant die ongelooflik-heerlike humor (heel ernstig...):  die derde laaste paragraaf in die berig.   So skitterend!

 

Miskien eendag as ek - as stoere Namakwalander - die omgewings ‘vôn die Trônsvôl’ en ‘verôl’ van Pretoriô (ek hoor dat hulle dit nou glo na ‘Tswône’ wil ‘verônder’!) beter leer ken en ‘verstôn’, sal ek dalk wil inloer by julle bedryf.   Sou dalk selfs ‘n eie lankbedinkte maar grootliks vergete en vergroeide ideaal en/of droom voor julle lê... hoewel ek dink dat julle, met al daardie vernuf wat julle begeester,  dit reeds opgevang het en heelwaarskynlik met sukses eksploiteer. 

 

In alle geval wil ek julle van harte die rykste seën van die Here toebid op jul gehele projek!

 

Alles van die allerbeste vir julle drie!

 

Vreugde!!!!!

 

Petrus Kotzé

__________________________________________________________________

Goeiemore Carolene,

 

Ek het die artikel in Rapport 14/10/2012 oor Carma Textiles gelees....en ek was lanklaas so geinspireer. Ek is ook n "self-trained decorator"

en doen dit al jare....van my huis af. Daar was nog nooit iets anders wat ek wou doen nie! Die rede  vir my brief....ek sou graag met Marlene

Vos self wou kontak maak (per e-pos), haar advies sal ek hoog op prys stel oor wat ek kan moet doen (en nie moet doen nie!) om die regte

besluite te maak insake my besigheid.

 

Baie dankie!

 

Groete

Brenda

Port Elizabeth 

______________________________________________________


Hallo,

 

Congratulations and well done.

I have been looking for years for poncho’s for little ones in all bright colours, also for all sizes.

The safety clothing is such boring yellow, green, blue colours and you cannot buy any good rain clothes for toddlers, school children and the general public.

What about mothers with babies on their back, the air flap at the back can be longer to get enough air in for the baby on the back.

We need something for all our African needs.           

You will take all the stores by storm;  Ackermans, Pick n Pay, Shoprite, Woolworths, etc.

All people need protection against the rain, not just the safety workers.

 

Please make the retail “family range’ your next colourful range for all

 

I look forward to your new range.

 

Well done, we are proud of our great South Africans.

Success, blessings and prosperity.

Take care, have fun,

Annette Viljoen

083 298 7006

_______________________________________________